Schubert: Piano Works

29,99 

Artikelnummer HC16062 Kategorien ,

Beschreibung

Titel 1 (CD 1): 1. Molto moderato e cantabile (18:58)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 1): 2. Andante (5:53)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 1): 3. Menuett: Allegro moderato (3:33)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 1): 4. Allegretto (14:13)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 1): Nr. 1 Allegro assai (6:48)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 1): Nr. 2 Allegretto (8:25)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 1): Nr. 3 Allegro (5:37)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 2): 1. Allegro (17:59)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 2): 2. Andantino (8:42)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 2): 3. Scherzo: Allegro vivace (5:42)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 2): 4. Rondo: Allegretto (13:13)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 2): 1. Allegro ma non troppo (7:56)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 2): 2. Andante (9:17)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 2): 3. Menuett: Allegro vivace (5:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 3): 1. Molto moderato (23:44)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 3): 2. Andante sostenuto (11:06)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 3): 3. Scherzo: Allegro vivace con delicatezza (4:15)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 3): 4. Allegro ma non troppo (9:02)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 3): Nr. 1 Moderato (5:51)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 3): Nr. 2 Andantino (6:19)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 3): Nr. 3 Air russe: Allegro moderato (1:59)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 3): Nr. 4 Moderato (5:40)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 3): Nr. 5 Allegro vivace (2:18)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 3): Nr. 6 Allegretto – Trio: Plaintes d’un Troubadour (9:00)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 4): Allegretto B-flat Major (5:08)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 4): Allegro moderato D-flat Major (5:00)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 4): 1. Moderato (6:13)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 4): 2. Allegretto (11:15)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 4): 3. Scherzo: Allegro vivace (6:45)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 4): Nr. 1 Allegro moderato f-moll (11:44)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 4): Nr. 2 Allegretto As-Dur (8:30)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 4): Nr. 3 Andante B-Dur (11:06)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 4): Nr. 4 Allegro scherzando f-moll (6:10)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 5): 1. Allegretto ma non troppo (8:09)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 5): 2. Andante (5:58)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 5): 3. Scherzo: Allegretto (5:54)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 5): 4. Allegro giusto (5:28)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 5): 1. Moderato (13:35)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 5): 2. Andante, poco mosso (14:31)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 5): 3. Scherzo: Allegro vivace (7:49)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 5): 4. Rondo: Allegro vivace (5:12)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 6): 1. Moderato (19:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 6): 2. Andante (10:50)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 6): Allegretto in C Minor D 915 „Abschieds-Allegretto“ (6:18)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 6): 4 No. 1 in C Minor: Allegro molto moderato (10:50)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 6): No. 2 in E flat Minor: Allegro (4:29)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 6): No. 3 in G flat Major (5:37)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 6): No. 4 in A flat Major: Allegro (7:31)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 6): No. 1 in D Major (1:34)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 6): No. 2 in A Major (0:54)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 6): No. 3 in D Major (0:50)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 6): No. 4 in D Major (0:48)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 12 (CD 6): No. 5 in B Minor (1:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 13 (CD 6): No. 6 in G sharp Minor (1:09)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 14 (CD 6): No. 7 A flat Major (1:16)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 15 (CD 6): No. 8 E flat major (1:25)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 16 (CD 6): No. 9 in B Major (0:43)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 17 (CD 6): No. 10 in B Major (0:54)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 18 (CD 6): No. 11 in A flat Major (1:01)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 19 (CD 6): No. 12 in E Major (1:36)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 7): 1. Allegro (9:03)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 7): 2. Andante (6:09)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 7): 3. Menuett Allegro vivace (3:49)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 7): 4. Andante in C Major D 29 (3:39)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 7): 5. Adagio in G Major D 178 (6:46)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 7): 6. Klavierstück in A major D 604 (6:15)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 7): 7. Adagio in E Major D 612 (5:07)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 7): 1. Allegro ma non troppo (11:19)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 7): 2. Allegretto quasi Andantino (8:01)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 7): 3. Allegro vivace (5:36)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 8): 1. Allegro moderato (11:22)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 8): 2. Andante molto (6:47)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 8): 3. Allegretto (4:53)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 8): 4. Allegro moderato (8:54)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 8): 5. Fantasie C Minor D 2E (7:07)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 8): 6. Menuett A Minor D 277 A (3:48)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 8): 7. Menuett A Major D 334 (3:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 8): 8. Scherzo D Major D 570 (3:56)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 8): 1. Allegro (11:18)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 8): 2. Andante (4:28)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 8): 3. Allegro (7:55)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 9): 1. Allegro moderato (3:41)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 9): 2. Andante (3:55)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 9): 3. Allegro (6:48)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 9): 6 Deutsche Tänze D 820 (8:19)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 9): Menuett C Sharp Minor D 600 (1:22)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 9): Marsch B Minor D deest (3:26)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 9): Marsch E Major D 606 (5:02)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 9): 1. Allegro moderato (7:33)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 9): 2. Allegro (5:40)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 9): 1. Adagio (6:28)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 9): 2. Scherzo allegro (4:01)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 12 (CD 9): 3. Allegro patetico (8:10)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 10): 1. Allegro con fuoco ma non troppo (6:13)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 10): 2. Adagio (6:45)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 10): 3. Presto (4:45)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 10): 4. Allegro (3:33)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 10): 1. Vivace (Thema von Diabelli) (0:48)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 10): 2. Variation von Schubert (1:16)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 10): Thema: Andantino (1:12)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 10): Variation Nr. 1 (0:52)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 10): Variation Nr. 2 (0:57)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 10): Variation Nr. 3 (0:46)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 10): Variation Nr. 4 (0:53)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 12 (CD 10): Variation Nr. 5 (1:05)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 13 (CD 10): Variation Nr. 6 (1:38)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 14 (CD 10): Variation Nr. 7 (0:57)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 15 (CD 10): Variation Nr. 8 (1:05)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 16 (CD 10): Variation Nr. 9 (1:09)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 17 (CD 10): Variation Nr. 10 (0:56)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 18 (CD 10): Variation Nr. 11 (1:12)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 19 (CD 10): Variation Nr. 12 (0:54)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 20 (CD 10): Variation Nr. 13 (1:18)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 21 (CD 10): 1. Allegro giusto (13:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 22 (CD 10): 2. Andante (4:36)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 23 (CD 10): 3. Allegro vivace (5:07)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 11): 1. Allegro (11:12)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 11): 2. Adagio (7:20)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 11): 3. Menuett (4:08)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 11): 4. Allegro (9:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 11): 5. Adagio D Flat Major D 505 (3:50)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 11): 6. Hungarian Melody in B Minor D 817 (4:16)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 11): Galopp (1:37)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 11): Ecossaisen Nr. 1 (0:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 11): Ecossaisen Nr. 2 (0:20)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 11): Ecossaisen Nr. 3 (0:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 11): Ecossaisen Nr. 4 (0:19)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 12 (CD 11): Ecossaisen Nr. 5 (0:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 13 (CD 11): Ecossaisen Nr. 6 (0:21)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 14 (CD 11): Ecossaisen Nr. 7 (0:20)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 15 (CD 11): Ecossaisen Nr. 8 (0:27)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 16 (CD 11): Thema: Andante (1:09)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 17 (CD 11): Variation Nr. 1 (0:55)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 18 (CD 11): Variation Nr. 2 (0:43)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 19 (CD 11): Variation Nr. 3 (1:15)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 20 (CD 11): Variation Nr. 4 (2:26)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 21 (CD 11): Variation Nr. 5 (1:38)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 22 (CD 11): Variation Nr. 6 (1:04)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 23 (CD 11): Variation Nr. 7 (1:15)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 24 (CD 11): Variation Nr. 8 (1:52)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 25 (CD 11): Variation Nr. 9 (1:31)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 26 (CD 11): Variation Nr. 10 (3:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 1 (CD 12): 1. Allegro vivace (10:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 2 (CD 12): 2. Con moto (15:23)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 3 (CD 12): 3. Scherzo (10:19)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 4 (CD 12): 4. Rondo: Allegro moderato (9:12)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 5 (CD 12): 5. Rondo E Major D 506 (7:40)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 6 (CD 12): Valse Nr. 1 (0:41)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 7 (CD 12): Valse Nr. 2 (0:41)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 8 (CD 12): Valse Nr. 3 (2:30)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 9 (CD 12): Valse Nr. 4 (1:07)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 10 (CD 12): Valse Nr. 5 (1:26)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 11 (CD 12): Valse Nr. 6 (0:44)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 12 (CD 12): Valse Nr. 7 (0:59)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 13 (CD 12): Valse Nr. 8 (1:00)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 14 (CD 12): Valse Nr. 9 (1:13)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 15 (CD 12): Valse Nr. 10 (0:47)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 16 (CD 12): Valse Nr. 11 (0:41)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Titel 17 (CD 12): Valse Nr. 12 (0:56)
Komponist: Schubert, Franz
Künstler: Oppitz,G.


Zusätzliche Information
Komponisten

Künstler

Label

Barcode

881488160628

Veröffentlichungsdatum

27.10.2017

Format

CD

Anzahl an Tonträgern

12