Flötensonaten

19,99 

Artikelnummer 98057 Kategorie

Beschreibung

Titel 1 (CD 1): 1. Andante (1:53)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 2 (CD 1): 2. Allegro (1:52)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 3 (CD 1): 3. Tempo di minuetto – Variation 1 – Variation 2 (2:30)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 4 (CD 1): 1. Adagio (1:56)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 5 (CD 1): 2. Allegro (1:40)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 6 (CD 1): 3. Minuetto – Variation 1 – Variation 2 (2:26)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 7 (CD 1): 1. Adagio (2:12)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 8 (CD 1): 2. Allegro (3:07)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 9 (CD 1): 3. Vivace (1:39)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 10 (CD 1): 1. Largo (2:32)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 11 (CD 1): 2. Allegro (2:31)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 12 (CD 1): 3. Vivace – Variation 1 – Variation 2 (2:35)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 13 (CD 1): 1. Adagio (2:26)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 14 (CD 1): 2. Allegro (1:46)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 15 (CD 1): 3. Vivace (2:08)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 16 (CD 1): 1. Andante (2:22)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 17 (CD 1): 2. Allegro (2:55)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 18 (CD 1): 3. Vivace – Variation 1 – Variation 2 (2:22)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 19 (CD 1): 1. Adagio (2:53)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 20 (CD 1): 2. Allegro (2:16)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 21 (CD 1): 3. Vivace (1:23)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 22 (CD 1): 1. Largo (2:53)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 23 (CD 1): 2. Allegro (3:19)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 24 (CD 1): 3. Allegro (3:05)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 25 (CD 1): 1. Andante (2:19)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 26 (CD 1): 2. Allegretto (2:46)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 27 (CD 1): 3. Allegro (3:53)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 28 (CD 1): 1. Poco adagio (3:12)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 29 (CD 1): 2. Allegro (3:36)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 30 (CD 1): 3. Allegro (3:29)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 1 (CD 2): 1. Allegretto (3:57)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 2 (CD 2): 2. Rondo presto (2:50)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 3 (CD 2): 1. Adagio (2:27)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 4 (CD 2): 2. Allegro (3:52)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 5 (CD 2): 3. Vivace (1:57)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 6 (CD 2): 1. Allegro un poco (3:37)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 7 (CD 2): 2. Adagio (4:46)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 8 (CD 2): 3. Allegro (2:58)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 9 (CD 2): 1. Allegretto (5:41)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 10 (CD 2): 2. Adagio di molto (2:58)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 11 (CD 2): 3. Allegro assai (2:48)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 12 (CD 2): 1. Allegretto (4:33)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 13 (CD 2): 2. Andantino (2:41)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 14 (CD 2): 3. Allegro (2:54)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 15 (CD 2): 1. Andante (2:18)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 16 (CD 2): 2. Allegretto (5:30)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 17 (CD 2): 3. Allegro (3:18)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 18 (CD 2): 1. Allegretto (3:49)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 19 (CD 2): 2. Andantino (2:07)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Titel 20 (CD 2): 3. Allegro (3:18)
Komponist: Bach, Carl Philipp Emanuel
Künstler: Seel,D./Hammer,C.


Zusätzliche Information
Komponisten

Künstler

,

Label

Barcode

4010276027911

Veröffentlichungsdatum

11.09.2015

Format

CD

Anzahl an Tonträgern

2