Chopin:Mazurkas

19,99 

Artikelnummer PH16100 Kategorie

Beschreibung

Titel 1 (CD 1): Mazurka Nr. 1 fis-moll op. 6 Nr. 1 (2:59)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 2 (CD 1): Mazurka Nr. 2 cis-moll op. 6 Nr. 2 (2:21)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 3 (CD 1): Mazurka Nr. 3 E-Dur op. 6 Nr. 3 (1:56)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 4 (CD 1): Mazurka Nr. 4 Es-Dur op. 6 Nr. 4 (0:44)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 5 (CD 1): Mazurka Nr. 5 B-Dur op. 7 Nr. 1 (2:19)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 6 (CD 1): Mazurka Nr. 6 a-moll op. 7 Nr. 2 (3:33)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 7 (CD 1): Mazurka Nr. 7 f-moll op. 7 Nr. 3 (2:35)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 8 (CD 1): Mazurka Nr. 8 As-Dur op. 7 Nr. 4 (1:09)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 9 (CD 1): Mazurka Nr. 9 C-Dur op. 7 Nr. 5 (0:44)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 10 (CD 1): Mazurka Nr. 10 B-Dur op. 17 Nr. 1 (2:17)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 11 (CD 1): Mazurka Nr. 11 e-moll op. 17 Nr. 2 (2:00)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 12 (CD 1): Mazurka Nr. 12 As-Dur op. 17 Nr. 3 (4:27)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 13 (CD 1): Mazurka Nr. 13 a-moll op. 17 Nr. 4 (4:16)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 14 (CD 1): Mazurka Nr. 14 g-moll op. 24 Nr. 1 (3:00)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 15 (CD 1): Mazurka Nr. 15 C-Dur op. 24 Nr. 2 (2:20)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 16 (CD 1): Mazurka Nr. 16 As-Dur op. 24 Nr. 3 (1:52)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 17 (CD 1): Mazurka Nr. 17 b-moll op. 24 Nr. 4 (4:25)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 18 (CD 1): Mazurka Nr. 18 c-moll op. 30 Nr. 1 (1:34)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 19 (CD 1): Mazurka Nr. 19 h-moll op. 30 Nr. 2 (1:22)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 20 (CD 1): Mazurka Nr. 20 Des-Dur op. 30 Nr. 3 (2:53)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 21 (CD 1): Mazurka Nr. 21 cis-moll op. 30 Nr. 4 (4:04)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 22 (CD 1): Mazurka Nr. 22 gis-moll op. 33 Nr. 1 (1:49)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 23 (CD 1): Mazurka Nr. 23 D-Dur op. 33 Nr. 2 (2:23)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 24 (CD 1): Mazurka Nr. 24 C-Dur op. 33 Nr. 3 (1:20)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 25 (CD 1): Mazurka Nr. 25 h-moll op. 33 Nr. 4 (5:42)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 26 (CD 1): Mazurka Nr. 26 cis-moll op. 41 Nr. 1 (3:12)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 27 (CD 1): Mazurka Nr. 27 e-moll op. 41 Nr. 2 (2:06)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 28 (CD 1): Mazurka Nr. 28 H-Dur op. 41 Nr. 3 (1:08)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 29 (CD 1): Mazurka Nr. 29 As-Dur op. 41 Nr. 4 (1:54)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 1 (CD 2): Mazurka Nr. 30 G-Dur op. 50 Nr. 1 (2:18)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 2 (CD 2): Mazurka Nr. 31 As-Dur op. 50 Nr. 2 (2:55)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 3 (CD 2): Mazurka Nr. 32 cis-moll op. 50 Nr. 3 (5:04)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 4 (CD 2): Mazurka Nr. 33 H-Dur op. 56 Nr. 1 (4:34)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 5 (CD 2): Mazurka Nr. 34 C-Dur op. 56 Nr. 2 (1:45)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 6 (CD 2): Mazurka Nr. 35 c-moll op. 56 Nr. 3 (5:47)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 7 (CD 2): Mazurka Nr. 36 a-moll op. 59 Nr. 1 (3:51)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 8 (CD 2): Mazurka Nr. 37 As-Dur op. 59 Nr. 2 (2:16)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 9 (CD 2): Mazurka Nr. 38 fis-moll op. 59 Nr. 3 (3:21)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 10 (CD 2): Mazurka Nr. 39 H-Dur op. 63 Nr. 1 (1:59)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 11 (CD 2): Mazurka Nr. 40 f-moll op. 63 Nr. 2 (1:59)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 12 (CD 2): Mazurka Nr. 41 cis-moll op. 63 Nr. 3 (2:07)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 13 (CD 2): Mazurka Nr. 50 a-moll op. posth. „an Emile Gaillard“ (2:36)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 14 (CD 2): Mazurka Nr. 51 a-moll op. posth. „Notre temps“ (3:16)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 15 (CD 2): Mazurka Nr. 42 G-Dur op. 67 Nr. 1 (1:08)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 16 (CD 2): Mazurka Nr. 43 g-moll op. 67 Nr. 2 (2:14)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 17 (CD 2): Mazurka Nr. 44 C-Dur op. 67 Nr. 3 (1:23)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 18 (CD 2): Mazurka Nr. 45 a-moll op. 67 Nr. 4 (2:36)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 19 (CD 2): Mazurka Nr. 46 C-Dur op. 68 Nr. 1 (1:35)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 20 (CD 2): Mazurka Nr. 47 a-moll op. 68 Nr. 2 (2:47)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 21 (CD 2): Mazurka Nr. 48 F-Dur op. 68 Nr. 3 (1:36)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 22 (CD 2): Mazurka Nr. 49 f-moll op. 68 Nr. 4 (2:17)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 23 (CD 2): Mazurka B-Dur (1:35)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 24 (CD 2): Mazurka G-Dur (1:19)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 25 (CD 2): Mazurka D-Dur (1:26)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 26 (CD 2): Mazurka B-Dur (1:16)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 27 (CD 2): Mazurka C-Dur (2:47)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Titel 28 (CD 2): Mazurka As-Dur (1:24)
Komponist: Chopin, Frédéric
Künstler: Mursky,E.


Zusätzliche Information
Komponisten

Künstler

Label

Barcode

881488161007

Veröffentlichungsdatum

17.11.2017

Format

CD

Anzahl an Tonträgern

2